Potrava

Šváb turkistánský

Hmyz (moučný červ, cvrčci, švábi, octomilky) – všem druhům mravenců můžeme podávat hmyz čerstvě zabitý, pouze malým druhům je doporučeno hmyz navíc ještě naporcovat, aby se do něj bez problémů dostali. Hmyz by se neměl mravencům podávat uhynulý.

Cukry – mravencům připravte cukr rozpuštěný v odstáté vodě, který je doporučeno dávkovat injekční stříkačkou s jehlou. Cukrovou vodu mícháme v poměru 3x odstátá voda / 1x cukr. Odstátou se voda z vodovodu stává po 24 hodinách s odkrytým víkem. Cukrovou vodu dávkujeme na hladký povrch (např. na vystřižený malý čtvereček tvrdého igelitu či plastu) v počtu několika malých kapek a v množství, které bude rychle spotřebované. Před další aplikací vždy umyjte zaschlé kapky cukrvody čistou vodou. Stříkačku s připraveným roztokem uchováváme v lednici cca 2 až 3 týdny nebo dokud se ve stříkačce neobjeví kalný povlak. Dejte pozor, abyste neaplikovali roztok cukru na savou část hnízda, neboť cukry podporují růst kvasinek a mohou způsobit i rozvoj plísní. Veškerou nespotřebovanou potravu je vhodné do druhého dne z arény odstranit. Pokud si nejste jisti hustotou koncentrátu cukru nebo medu v krmítku, podávejte mravencům také i čistou odstátou vodu stejným způsobem.
  • Semena – před pořízením královny nebo kolonie si vždy zjistěte jakou potravu konkrétní druh vyžaduje. Některé jihoevropské druhy se specializují na sběr travních semen, ze kterých zpracovávají mouku a vytváří tzv. chléb. Pořídit můžete směs semen pro exotické ptactvo neobsahující barevné granule.

Krmítka pro mravence 

  • Vodu, medovici nebo cukrvodu můžete kolonii podávat v různých krmítkách s malými otvory, ze kterých mravenci olizují tekutinu. Ovšem stává se pravidlem především u malých druhů, že do krmítka i přes tak malý otvor vlezou a dostanou se dovnitř krmítka. Krmítka jsou proto vhodná zejména pro velké druhy mravenců. 

Malým druhům, jako jsou např. Myrmica sp., Dolichoderus sp., Tapinoma sp., Monomorium sp., Temnothorax sp., Pheidole sp., Plagiolepis sp., Solenopsis sp. atd., podávejte tekutiny výhradně do malých mističek v nichž je umístěna nahusto umačkaná kulička 100% bavlněné vaty. Kuličku poté napusťte jakoukoliv tekutinou, tak aby byla dostatečně nasáknutá a držela se pouze v ní, nikoliv, aby z ní vytékala. Tuto techniku podávání tekutin již používali chovatelé mravenců v minulém století a zachovala se až do dnes. Jako levnou a snadno dostupnou alternativu můžete použít tzv. „lékovky“ – vystřižené platíčko od léků.