Vývojová stádia mravence

Dospělý mravenec prochází do dospělosti tzv. proměnou dokonalou (vajíčko – larva – kukla – dospělý jedinec). 

Průběh vývoje není však u všech druhů úplně tak stejný a může se nepatrně lišit. Jakmile vajíčko dozraje, lze přes vaječný obal pozorovat viditelné znaky larvy. Zanedlouho se z vaječného obalu vylíhne malá mikro larvička. Tato fáze přeměny vajíčka v larvu může trvat v závislosti na prostředí a druhu mravence od 1 do 3 týdnů. Larvičky jsou krmeny buďto jejich matkou (královnou) a ve starší kolonii pak už ostatními dělnicemi. Larvální fáze patří ve vývoji mravence k těm nejdůležitějším, jelikož vše závisí na množství poskytnutých živin. Larvální fáze patří k nejaktivnější a okem lze pozorovat pohyby krčku larvy, která je neustále hladová a žádá potravu od své kolonie. Na konci larvální fáze začíná být kukla plně vyživená, plná a přestává již přijímat potravu. Vývojová fáze kukly může probíhat buďto bez kokonu – tzv. holokukla či s obalem – kokonem. Holokukly mívají druhy mravenců například z podčeledi Myrmicinae či stromové, arborikolní druhy. Larva se na konci této fáze obalí do své pavučiny vyprodukované ze snovacích žláz a vytvoří si dokonalý kokon, který ji bude po celou dobu v podobě kukly chránit. 

Vývojová stádia mravence