Hibernace

Co je hibernace?

Proces hibernace je přirozený přechod do zimního spánku, kdy se činnost kolonie vlivem nízkých teplot temperátního pásu sníží na minimum. Kolonii připravujte na zimní odpočinek pozvolna, a to snížením okolní teploty hnízda minimálně týden před zahájením plné hibernace. Kolonie v hibernaci nepřijímá potravu a často se shlukuje ve skupenstvích při sobě. Hibernace trvá od podzimu do jara, avšak nejméně by měla být dodržena minimálně 3 měsíce. V hibernaci by měla mít kolonie zajištěnou dostatečnou vlhkost, aby během ní mravenci neuschli. 

Proč hibernovat?

Hibernace je přirozený proces, kterým se simuluje zimní období druhů temperátního pásu a je nutné v každém případě hibernaci nevynechávat! Během hibernace probíhá mnoho důležitých procesů, jako je např. regenerace vaječníků královny. Vynecháním hibernace královna druhý rok nenaklade běžný počet vajíček, zkracuje se její délka života a dlouhodobé vynechání může vést k jejímu předčasnému úhynu.

Kde hibernovat?

Vhodným místem k hibernování královen nebo kolonií jsou tmavá a chladná místa jako sklep, garáž nebo veranda, kde teplota nespadne pod bod mrazu. Tuzemské druhy je ideální vložit do lednice, kde bývá stabilní teplota okolo 5°C. V tomto případě je doporučeno zkumavky obalit alobalem vzhledem k dennímu využívání lednice v domácnosti, aby se kolonie nestresovala světlem z místnosti nebo vnitřní žárovky.

Jak ukončovat hibernaci?

Kolonii vytahujeme z hibernace postupně, tzn. postupným zvyšováním teploty, např. umístěním zkumavky nebo hnízda v nejchladnější místnosti v domácnosti. Čerstvě vytažená kolonie z hibernace zpravidla nepřijímá potravu.

Jaká stádia potomstva lze hibernovat?
Do hibernace lze přesunout královnu, nebo kolonii, kde se vyskytují i larvy čerstvě vylíhnuté z vajíček. Larvy, tušící příchod zimního počasí, zpomalují svůj vývoj a přetrvají zakonzervované ve stádiu larvy až do ukončení hibernace. Královnu s čerstvě nakladenými vajíčky necháme vyvinout v mikro larvičky a až potom je možné zkumavku přesunout do chladu. Královny, které vajíčka nenakladly vůbec, jdou do hibernace bez potomstva a první snůška bude nakladena až na jaře (to se stává u druhů, které se rojí na podzim, např. Solenopsis fugax), ale občas i u běžných druhů mravenců.